kêu cứu

Trọn bộ Phương pháp thoát thân an toàn khi gặp hỏa hoạn giữ bình tĩnh

  Nếu đám cháy chưa lan đến phòng – Hết sức giữ bình tĩnh và phản ứng ngay khi có dấu hiệu hỏa hoạn (ngửi thấy mùi cháy, khét, thấy khói, chuông báo cháy kêu)… Lấy một chiếc chăn trùm người bạn lại (loại không quá mỏng hay quá dày để bạn có thể dễ