những điều cân thiết cần nhớ khi thoát hiểm

Những điều bạn cần phải nhớ “như in” để thoát hiểm khỏi một đám cháy

  Khi xảy ra hỏa hoạn, tâm lý chung thường rất hoảng hốt, cố thoát thân và thu vén đồ đạc có giá trị mà quên mất các kỹ năng tối thiểu để thoát khỏi đám cháy. Bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây để hạn chế tối đa hậu quả và thoát nạn