Từ khóa tàu ngầm

Xem học viên tàu ngầm Nga tập thoát hiểm qua ống phóng ngư lôi thoát

(Tin Nóng) Ống phóng ngư lôi trên tàu ngầm không chỉ dùng phóng ngư lôi, tên lửa diệt mục tiêu mà còn là nơi để thuỷ thủ thoát ra khi có sự cố. Học viên tàu ngầm phải luyện tập kỹ năng này trước khi lên tàu công tác. Truyền hình quân đội Nga vừa